Strayer Education Inc (STRA) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Strayer Education Inc (STRA):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Sep 02, 2021$0.600
May 27, 2021$0.600
Mar 05, 2021$0.600
Nov 27, 2020$0.600
Sep 03, 2020$0.600
May 29, 2020$0.600
Mar 06, 2020$0.600
Nov 22, 2019$0.600
Aug 30, 2019$0.500
May 24, 2019$0.500
Mar 08, 2019$0.500
Mar 01, 2019$0.500
Nov 30, 2018$0.500
Aug 30, 2018$0.500
Jun 01, 2018$0.250
Mar 09, 2018$0.250
Dec 01, 2017$0.250
Sep 01, 2017$0.250
Aug 31, 2017$0.250
Jun 01, 2017$0.250
Mar 02, 2017$0.250
Nov 21, 2012$1.000
Aug 23, 2012$1.000
May 24, 2012$1.000
Feb 27, 2012$1.000
Nov 23, 2011$1.000
Aug 25, 2011$1.000
May 25, 2011$1.000
Mar 01, 2011$1.000
Nov 23, 2010$1.000
Aug 25, 2010$0.750
May 25, 2010$0.750
Feb 23, 2010$0.750
Nov 20, 2009$0.750
Aug 25, 2009$0.500
May 22, 2009$0.500
Feb 24, 2009$0.500
Nov 24, 2008$0.500
Aug 25, 2008$0.375
May 22, 2008$0.375
Feb 26, 2008$0.375
Dec 28, 2007$2.000
Nov 21, 2007$0.371
Aug 23, 2007$0.309
May 23, 2007$0.309
Feb 26, 2007$0.309
Nov 21, 2006$0.309
Aug 23, 2006$0.247
May 24, 2006$0.247
Feb 24, 2006$0.247
Nov 23, 2005$0.247
Aug 25, 2005$0.124
May 25, 2005$0.124
Feb 24, 2005$0.124
Nov 23, 2004$0.208
Jul 01, 2004$0.064
Apr 02, 2004$0.064
Jan 06, 2004$0.064
Oct 03, 2003$0.064
Jul 07, 2003$0.064
Apr 04, 2003$0.064
Jan 06, 2003$0.064
Oct 04, 2002$0.064
Jul 05, 2002$0.064
Apr 05, 2002$0.064
Jan 04, 2002$0.064
Oct 03, 2001$0.064
Jul 05, 2001$0.064
Apr 05, 2001$0.064
Jan 04, 2001$0.064
Oct 12, 2000$0.064
Jul 07, 2000$0.059
Apr 06, 2000$0.059
Jan 06, 2000$0.059
Oct 06, 1999$0.059
Jul 08, 1999$0.049
Apr 08, 1999$0.049
Jan 07, 1999$0.049
Oct 07, 1998$0.049
Jul 09, 1998$0.043
Apr 28, 1998$0.043
Jan 02, 1998$0.043
Oct 09, 1997$0.043
Jul 09, 1997$0.041
Apr 02, 1997$0.042
Mar 26, 1997$0.063
Dec 31, 1996$0.063
Oct 08, 1996$0.063
Sep 30, 1996$0.042