Jiangsu Expressway Co (JEXYY) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Jiangsu Expressway Co (JEXYY):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Jun 21, 2019$1.331
Jun 22, 2018$1.382
Jun 22, 2017$1.217
Jun 09, 2016$1.215
Jun 23, 2015$1.224
Jun 06, 2014$1.219
Jun 10, 2013$1.164
Jun 19, 2012$1.143
Apr 05, 2011$1.898
Apr 20, 2010$0.794
May 12, 2009$0.690
May 02, 2008$0.759
May 08, 2007$0.476
Apr 28, 2006$0.341