IBERDROLA SA (IBDSF) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for IBERDROLA SA (IBDSF):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Jul 08, 2021$0.301
Jan 12, 2021$0.209
Jul 08, 2020$0.269
Jan 09, 2020$0.196
Jul 05, 2019$0.200
Jul 03, 2019$0.236
Jan 09, 2019$0.151
Jul 09, 2018$0.186
Jan 11, 2018$0.140
Jul 05, 2017$0.201
Jan 05, 2017$0.135
Jul 05, 2016$0.172
Jan 12, 2016$0.127
Jul 06, 2015$0.160
Jul 03, 2015$0.031
Dec 02, 2014$0.158
Jul 03, 2014$0.193
Jan 13, 2014$0.136
Jul 03, 2013$0.034
Jan 03, 2013$0.143
Jul 04, 2012$0.201
Jan 03, 2012$0.151
Jul 13, 2011$0.034
Dec 03, 2010$0.150
Jun 14, 2010$0.190
Dec 30, 2009$0.159
Jul 01, 2009$0.201
Jan 02, 2009$0.154
Jul 01, 2008$0.191
Jan 02, 2008$0.131
Jul 02, 2007$0.157
Jan 02, 2007$0.116
Dec 29, 2006$0.450
Jul 03, 2006$0.128
Jan 02, 2006$0.084
Jul 01, 2005$0.103
Jan 03, 2005$0.085
Jul 01, 2004$0.091
Jan 02, 2004$0.070
Jul 01, 2003$0.078
Jan 02, 2003$0.050
Jul 01, 2002$0.066
Jul 01, 1998$0.052
Jan 02, 1998$0.040
Jul 01, 1997$0.050
Jan 02, 1997$0.045
Jul 01, 1996$0.050
Jan 02, 1996$0.049
Jul 03, 1995$0.047
Jan 03, 1995$0.045
Jul 01, 1994$0.043
Jan 03, 1994$0.041
Jul 01, 1993$0.043