China Merchants Bank Co Ltd (CIHHF) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for China Merchants Bank Co Ltd (CIHHF):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Jul 05, 2019$0.137
Jul 03, 2019$0.137
Jul 04, 2018$0.129
Jul 06, 2017$0.740
Jun 06, 2017$0.108
Jul 05, 2016$0.104
Jun 24, 2015$0.110
Jul 03, 2014$0.101
Jun 04, 2013$0.100
Jun 01, 2012$0.065
Apr 28, 2011$0.044
May 10, 2010$0.030
May 18, 2009$0.014
May 26, 2008$0.040
May 14, 2007$0.015