Amer Natl Bancshares (AMNB) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Amer Natl Bancshares (AMNB):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Mar 04, 2021$0.270
Dec 03, 2020$0.270
Sep 03, 2020$0.270
Jun 04, 2020$0.270
Mar 05, 2020$0.270
Dec 05, 2019$0.270
Sep 05, 2019$0.270
Jun 06, 2019$0.250
Feb 28, 2019$0.250
Dec 06, 2018$0.250
Sep 06, 2018$0.250
May 31, 2018$0.250
Mar 01, 2018$0.250
Nov 30, 2017$0.250
Aug 30, 2017$0.240
May 31, 2017$0.240
Mar 01, 2017$0.240
Nov 30, 2016$0.240
Aug 31, 2016$0.240
Jun 01, 2016$0.240
Mar 02, 2016$0.240
Dec 02, 2015$0.240
Sep 02, 2015$0.230
Jun 03, 2015$0.230
Mar 04, 2015$0.230
Dec 03, 2014$0.230
Sep 03, 2014$0.230
Jun 04, 2014$0.230
Mar 05, 2014$0.230
Dec 04, 2013$0.230
Sep 04, 2013$0.230
Jun 05, 2013$0.230
Mar 06, 2013$0.230
Dec 05, 2012$0.230
Sep 05, 2012$0.230
May 30, 2012$0.230
Feb 29, 2012$0.230
Nov 30, 2011$0.230
Aug 31, 2011$0.230
Jun 01, 2011$0.230
Mar 02, 2011$0.230
Dec 01, 2010$0.230
Sep 01, 2010$0.230
Jun 02, 2010$0.230
Mar 03, 2010$0.230
Dec 02, 2009$0.230
Sep 02, 2009$0.230
Jun 03, 2009$0.230
Mar 04, 2009$0.230
Dec 03, 2008$0.230
Sep 03, 2008$0.230
Jun 04, 2008$0.230
Mar 05, 2008$0.230
Dec 05, 2007$0.230
Sep 05, 2007$0.230
Jun 06, 2007$0.230
Mar 05, 2007$0.220
Dec 04, 2006$0.220
Sep 06, 2006$0.220
Jun 07, 2006$0.220
Mar 08, 2006$0.210
Nov 30, 2005$0.210
Sep 07, 2005$0.210
Jun 08, 2005$0.210
Mar 09, 2005$0.200
Dec 01, 2004$0.200
Sep 08, 2004$0.200
Jun 09, 2004$0.200
Mar 08, 2004$0.190
Dec 03, 2003$0.190
Sep 03, 2003$0.190
Jun 04, 2003$0.190
Mar 05, 2003$0.180
Dec 04, 2002$0.180
Sep 04, 2002$0.180
Jun 05, 2002$0.180
Mar 06, 2002$0.170
Dec 05, 2001$0.170
Sep 05, 2001$0.170
Jun 06, 2001$0.170
Mar 07, 2001$0.150
Dec 06, 2000$0.150
Sep 06, 2000$0.150
Jun 07, 2000$0.150
Mar 08, 2000$0.135
Dec 01, 1999$0.135
Sep 08, 1999$0.135
Jun 09, 1999$0.135
Mar 10, 1999$0.120
Dec 02, 1998$0.120
Sep 09, 1998$0.120
Jun 04, 1998$0.120
Mar 11, 1998$0.105
Dec 03, 1997$0.105
Sep 10, 1997$0.105
Jun 11, 1997$0.105
Mar 12, 1997$0.090
Dec 04, 1996$0.090
Sep 11, 1996$0.090
Jun 12, 1996$0.090
Mar 13, 1996$0.075
Nov 29, 1995$0.145
Jun 06, 1995$0.135
Nov 29, 1994$0.125
Jun 15, 1994$0.125