AERCAP HOLDINGS N V (AER) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for AERCAP HOLDINGS N V (AER):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Aug 07, 2009$0.100
May 08, 2009$0.100
Mar 09, 2009$0.100
Nov 17, 2008$0.100
Aug 18, 2008$0.470
May 19, 2008$0.470
Mar 07, 2008$0.470
Nov 19, 2007$0.470
Aug 14, 2007$0.470
Apr 20, 2007$0.530